Suzhou JFT Trading Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $52,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Top Sale

Bags
Textile
Houseware
Fashion Item
0,32 US$ - 0,63 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
1,70 US$ - 2,50 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,12 US$ - 0,30 US$/Cái
200 Cái(Min. Order)
0,20 US$ - 0,64 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,90 US$ - 1,80 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
0,30 US$ - 0,65 US$/Cái
200 Cái(Min. Order)
2,15 US$ - 7,00 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
2,60 US$ - 6,50 US$/Cái
200 Cái(Min. Order)
0,65 US$ - 0,90 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
0,45 US$ - 0,65 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,20 US$ - 0,50 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
0,12 US$ - 0,40 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,12 US$ - 0,40 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm